Γαβριήλ Αραμπατζής - "Η Πόλη που θέλω": Οι απευθείας αναθέσεις από το Δήμαρχο για το Δεκέμβριο ξεπερνούν τις 327.000 ευρώ, στις περισσότερες με προθεσμία υποβολής προσφοράς λιγότερο από 24ωρες.

 

Οι απευθείας αναθέσεις από το Δήμαρχο για το Δεκέμβριο ξεπερνούν τις 327.000 ευρώ, στις περισσότερες με προθεσμία υποβολής προσφοράς λιγότερο από 24ωρες.

Διανύουμε όλοι, λόγω της πανδημίας, μία εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η διοίκηση του Δήμου όμως, αντί να δει την ουσία του προβλήματος και να σταθεί αρωγός στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και στην τοπική κοινωνία που πλήττεται, αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία να προωθήσει τα μικροπολιτικά της συμφέροντα.

Πόσες απευθείας αναθέσεις έγιναν τον Δεκέμβριο από το Δήμαρχο; Ποιες από αυτές αφορούν ενίσχυση ευπαθών ομάδων ;

Ποιες από αυτές αφορούν την πανδημία;

Με τη νέα χρονιά θα θέσουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου η διοίκηση να δώσει εξηγήσεις για το πώς διαχειρίζεται το δημόσιο χρήμα, αφού το ποσό των απευθείας αναθέσεων για το Δεκέμβριο ξεπερνά τις 327.000 ευρώ. Στις περισσότερες αναθέσεις η προθεσμία υποβολής προσφοράς είναι 24 ώρες, πόσο εύκολο είναι για οποιονδήποτε να καταθέσει προσφορά μέσα σε 24 ώρες;

Ο πίνακας με τις αναθέσεις που εντοπίσαμε:
Α/Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ή ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
link Ανάρτησης
1
«Προμήθεια υλικών για την κατασκευή ερμαρίων για το αρχείο του δημοτολογίου»
ΠΟΣΟ 1.190,52€
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2/12/2020
2
«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα»
ΠΟΣΟ 24.781,40 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 1/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2/12/2020
3
«Συντήρηση τερματικών ρολογιών και λειτουργικών προγραμμάτων»
ΠΟΣΟ 2.000,00 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 7/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9/12/2020
4
«Υπηρεσίες τήρησης αντιγράφων ασφαλείας με χρήση νεφοϋπολογιστικών μεθόδων»
ΠΟΣΟ 11.933,76 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 8/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9/12/2020
5
«Συνδρομή GPS σε Δίκτυο Σταθμών Αναφοράς»
ΠΟΣΟ 600,00€
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 7/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9/12/2020
6
«Συντήρηση και επισκευή ηχητικών και φωτιστικών συστημάτων αίθουσας θεάτρου Δημαρχείου»
ΠΟΣΟ 12.400,00 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/12/2020
7
«Προμήθεια και εγκατάσταση ηχητικών συστημάτων σε σχολεία της πόλης»
ΠΟΣΟ 24.800,00 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/12/2020
8
«Προμήθεια οργάνων γυμναστικής ενηλίκων»
ΠΟΣΟ 24.800,00 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/12/2020
9
«Συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων»
ΠΟΣΟ 19.198,92 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 10/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 11/12/2020
10
«Προμήθεια Λογισμικών Προγραμμάτων»
ΠΟΣΟ 23.478,78 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 16/12/2020
11
«Εργασίες αποκατάστασης ζημιών δικτύου πυρόσβεσης»
ΠΟΣΟ 14.999.04€
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15/12/2020
12
«Δαπάνες διεξαγωγής Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων»
ΠΟΣΟ 19.840,00 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15/12/2020
13
«Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων»
ΠΟΣΟ 12.958,00 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 14/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15/12/2020
14
«Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων για τις ηλεκτρονικές λειτουργίες του Δήμου»
ΠΟΣΟ 21.799,99 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 16/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 17/12/2020
15
«Προμήθεια βιβλίων»
ΠΟΣΟ 487,60 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 17/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18/12/2020
16
«Δημιουργία υποδομών (Ηλεκτρολογικών και Δικτυακών) για κάλυψη διασύνδεσης μηχανογραφικά του Κεντρικού server με περιφερειακό κτίριο του Δήμου»
ΠΟΣΟ 17.909,94 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 17/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 18/12/2020
17
«Προμήθεια Υλικών Φαρμακείου και Υγειονομικού Υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου & των Ν.Π.Δ.Δ.»
ΠΟΣΟ € 22.231,10
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 18/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 22/12/2020
18
«Προμήθεια για υλικά συντήρησης εγκαταστάσεων πρασίνου»
ΠΟΣΟ 5.000,00 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 21/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 22/12/2020
19
«Εργασίες συντήρησης & επισκευής των τηλεφωνικών δικτύων και κέντρων»
ΠΟΣΟ 12.000,00 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 21/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 22/12/2020
20
«Υπηρεσίες εκπαίδευσης και συνεχούς λειτουργίας ραδιοφωνικού λογισμικού και διαδικτυακού σταθμού»
ΠΟΣΟ 14.909,76 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 21/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 22/12/2020
21
«Συντήρηση σημείων ασύρματης πρόσβασης του Δήμου Ηλιούπολης»
ΠΟΣΟ 14.999,93€
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 22/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 23/12/2020
22
«Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - ηλεκτρονικά συγκροτήματα - προμήθεια ποικίλου εξοπλισμού Η/Υ (κάμερες, ακουστικά, τροφοδοτικά κ.α.) για τις ανάγκες τηλεδιασκέψεων λόγω πανδημίας Covid 19»
ΠΟΣΟ 24.410,59 €
ΗΜ.ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 22/12/2020
ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 23/12/2020