Ενημέρωση για την Σαββατιάτικη λαϊκή αγορά της Ηλιούπολης.

 

Δεν θα λειτουργήσει το Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2020.

Θα λειτουργήσει κανονικά το Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2021.

Και το βασικότερο που μάλλον αγνοούν πολλοί αρμόδιοι. 

Με την Αριθμ. Πρωτ. 972860/16.12.2020 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής που υπογράφει ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών ύστερα από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή και για ένα μήνα από την έκδοση της ανωτέρω Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020 στη Σαββατιάτικη λαϊκή αγορά της Ηλιούπολης εκτός της λειτουργίας της επί της οδού Σαράφη θα μπορεί να λειτουργεί και παράλληλη αγορά επί των οδών Ηρακλέους και Σπ. Μήλιου. 

Δείτε την σχετική Απόφαση εδώ: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=37909:kathorismos-neon-xoron-leitourgias-parallilon-laikon-agoron-a-p-972860-16-12-2020&catid=489:2015-03-04-10-33-22&Itemid=670