Ενημέρωση για τις λαϊκές αγορές σε Κ.Ηλιούπολη(Τρίτη) και Αστυνομικά(Τετάρτη).

 

Επειδή βρισκόμαστε σε περίοδο Αγίων Ημερών και οι αρμόδιοι ενδεχομένως να βρίσκονται σε γιορτινή ραστώνη, οι πολίτες αν κρίνουμε από τις πρόσφατες αναγνώσεις αναρτήσεων μας με προβλήματα της καθημερινότητας σίγουρα είναι ενεργοί, να ενημερώσουμε ότι η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής έχει εκδώσει σχετική Απόφαση που αφορά και τις λαϊκές αγορές της πόλης μας, σε Κ.Ηλιούπολη(Τρίτη) και Αστυνομικά(Τετάρτη).

Σύμφωνα λοιπόν με την Αριθμ. Πρωτ. 963509/14-12-2020  Απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής για τη λειτουργία παράλληλων λαϊκών αγορών της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.4682/3-4-2020 η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4728/2020, για χρονικό διάστημα ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας απόφασης στο πλαίσιο της ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς στο πλαίσιο λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊου COVID-19 και της  υπ’ αρ. 132312/11-12-20 εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

η λαϊκά αγορά που λειτουργεί εκάστη Τρίτη στην Κ. Ηλιούπολη εκτός των οδών Λεωνιδίου και Λυσσάνδρου δύναται να λειτουργεί και παραλλήλως επί της οδού Φαρμακίδου

ενώ η λαϊκή αγορά που λειτουργεί εκάστη Τετάρτη στα Αστυνομικά εκτός της οδού Χίου δύναται να λειτουργεί και παραλλήλως επί της οδού Θεσσαλίας

Η λειτουργία των παραλλήλων αγορών γίνεται προκειμένου να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, η επάρκεια των αγαθών, η ασφαλής πρόσβαση των καταναλωτών, η υγιεινή των χώρων και όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.78363/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 5350/Β'/5-12-2020) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

Την Απόφαση μπορείτε να διαβάσετε εδώ: http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=37879:kathorismos-neon-xoron-leitourgias-parallilon-laikon-agoron-a-p-963509-14-12-2020&catid=489&Itemid=670