Η ευχετήρια κάρτα της Δημοτικής Κίνησης "ΗΛΙΟΥ-Πόλις, ανθρώπινη πόλη".