Μέχρι να τις καθαρίσουν ή να τις αντικαταστήσουν...

Λ. Βουλιαγμένης - παράδρομος &  Γρίβα

Εμείς θα είμαστε εδώ και θα τις ανεβάζουμε...

Κουράσθηκαν και οι άμισθοι. Όσοι "τιτουλάριοι" άμισθοι έμειναν...

Υπάρχει κίνδυνος τροχαίων ατυχημάτων από τις αλλοιωμένες πινακίδες Κ.Ο.Κ.

Και φυσικά ευθύνες των αρμοδίων για τον μη καθαρισμό και την μη αντικατάστασή τους...


 Παπαρρηγοπούλου και Δροσίνη - με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια