Δήμος Ηλιούπολης: Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για Πρόσληψη εκατόν δεκαπέντε (115) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.


Σας προσκαλούμε σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα πραγματοποιηθεί στις 07 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,βάσει της υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, με δια περιφοράς διαδικασία, λόγω εκτάκτων αναγκών

με θέματα:

1. Πρόσληψη εκατόν δεκαπέντε (115) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος –Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας-Παιδείας και Εθελοντισμού

(Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής αποστέλλουν τις ψήφους τους και εφόσον επιθυμούν σύντομη ερμηνεία της ψήφου ,την Πέμπτη 07-01-2021 και ώρα από 10:30 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση zspyros@ilioupoli.gr ).

 

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής 

Απόστολος Στασινόπουλος