Με δεκαέξι (16) θέματα η προσεχής συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης(27.01.2021).

 

Η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. σύμφωνα με τo άρθρο 75 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/18,και με βάση την υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/140/οικ. 1031/20.01.22021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης λόγω εκτάκτων αναγκών με τα εξής θέματα:

1.Αίτημα για απομάκρυνση δένδρων από πεζοδρόμιο στην οδό Παπαδιαμάντη (πλατεία Παπαδιαμάντη), στο Δήμο Ηλιούπολη,


2.Αίτημα για απομάκρυνση αυτοψία επικίνδυνου πεζοδρομίου και απομάκρυνση δένδρων στην οδό Κρήτης 48,


3.Αίτημα για απομάκρυνση αυτοψία επικίνδυνου πεζοδρομίου και απομάκρυνση δένδρων στην οδό Απολλωνίου και Κύπριων Ηρώων,


4.Αίτημα για απομάκρυνση αυτοψία επικίνδυνου πεζοδρομίου και απομάκρυνση δένδρων στην οδό Μαυρομιχάλη και Βοσπόρου,


5.Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Κεκρωπός 17, στο Δήμο Ηλιούπολη,


6. Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Γ.Φύτρου 2, στο Δήμο Ηλιούπολη,


7.Άδεια ή μη κοπής δένδρου στο πεζοδρόμιο της οδού Παναγούλη 53 , στο Δήμο Ηλιούπολη,


8.Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Μενάνδρου 41,


9.Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Βοσπόρου 11,


10.Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Θεσσαλίας 53,


11.Ανανέωση παραχώρησης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Φιλιππάκη 15,


12.Έγκριση ή μη για την τοποθέτηση ενός προστατευτικού εμποδίου κίνησης επί του πεζοδρομίου στην οδό Γ.Φύτρου 28,


13.Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Κοραή 32,


14.Μονοδρόμηση των οδών Μιαούλη, Αγίας Λαύρας, Όθωνος και Αρκαδίου και τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης πέριξ του σχολικού συγκροτήματος «Η Θεομήτωρ»,


15.Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 για είσοδο και έξοδο σε νόμιμο πάρκινγκ στην οδό Γκιώνας 1,


16.Καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων.