Χωρίς τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Ηλιούπολης τον Ιανουάριο του 2021.

 


Δεν γνωρίζουμε εαν κουράστηκαν οι δημοτικοί παράγοντες, δεν γνωρίζουμε εαν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και δεν υπάρχουν θέματα στην πόλη, δεν γνωρίζουμε εαν συμβαίνει κάτι άλλο αλλά γεγονός είναι ότι τον Ιανουάριο του 2021 δεν πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στον Δήμο Ηλιούπολης.

"Ανεμομαζώματα, ανεμοσκορπίσματα" - Ελληνική Παροιμία...