Εκτός αντιδημαρχίας η κ. Ιωάννα Σκλαβενίτη εντός ο κ. Σταύρος Γεωργάκης.

 

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η  Απόφαση του Δημάρχου Ηλιούπολης, αρ. 50,  με αριθμ. πρωτ. οικ. 934/18.01.2021 βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A912%CE%A5%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A9%CE%A9%CE%91?inline=true σχετικά με "Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων".

Τροποποιείται μερικώς η υπ. αριθμ. 888/15574/03.09.2020 απόφαση, νέος αντιδήμαρχος ο κ. Σταύρος Γεωργάκης ενώ η μέχρι πρότινος αντιδήμαρχος κ. Ιωάννα Σκλαβενίτη, η οποία υπέβαλε την με αριθμ. πρωτ. 898/15.01.2021 παραίτηση, ορίζεται ως Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος σε θέματα Εθελοντισμού και για την ανάπτυξη δράσεων και προγραμμάτων που απευθύνονται ή αφορούν στη νεολαία.