Για την ιστορία (Α' Μέρος)...

 


Επειδή αρκετοί συμπολίτες μας ρωτούν.

Με την αριθμ. πρωτ. 137/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης περί "Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ40) επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 (Εκπαιδευτήρια η Θεομήτωρ)" το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης αποφάσισε κατά πλειοψηφία όπως

"Εγκρίνει την τοποθέτηση απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης (Ρ-40), επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128-130 έμπροσθεν των εκπαιδευτηρίων «Θεομήτωρ» για τους μήνες από Σεπτέμβριο έως και Ιούνιο, και για τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως και Παρασκευή) και ώρες (7:30-14:30), για τη στάθμευση των σχολικών λεωφορείων και την εξυπηρέτηση των μαθητών. 

Η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης θα είναι μήκους 11μ. μπροστά από καθεμία από τις δύο εισόδους του σχολείου.

Συγκεκριμένα λαμβάνοντας υπόψη και τα υφιστάμενα «καταφύγια πεζών» επί των νησίδων της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου για την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών, εγκρίνεται η στάθμευση των οχημάτων ως εξής: στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 128 τα σχολικά λεωφορεία θα σταθμεύουν από το βόρειο όριο της εισόδου του σχολείου για 11μ. προς την πλατεία 28ης Οκτωβρίου, και στο κτίριο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 130 θα σταθμεύουν από το βόρειο όριο της εισόδου του σχολείου για 11μ. προς την οδό Μιαούλη. 

Οι πινακίδες Ρ-40 θα είναι τοποθετημένες επί στύλων και θα συνοδεύονται με πρόσθετες πινακίδες Πρ-4α και Πρ-4γ για την υπόδειξη της αρχής και του τέλους ισχύος της απαγόρευσης. 

Επίσης στις πινακίδες απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης (Ρ-40), θα αναγράφονται οι μήνες, οι ημέρες και οι ώρες απαγόρευσης. 

Τα παραπάνω εγκρίνονται λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω σχετική αίτηση των εκπαιδευτηρίων «Η Θεομήτωρ» και με γνώμονα την ασφαλή κίνηση των μαθητών".

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης της 8ης Ιουλίου 2020 όπως φαίνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηλιούπολης βλέπε εδώ: https://www.ilioupoli.gr/images/pdf/Dhmotiko_Symvoulio/Apofaseis/2020/2020_SYMVOULIO_137.pdf από τους 41 δημοτικούς συμβούλους οι 18 ήταν απόντες και από τους 23 παρόντες -  3 καταψήφισαν, 6 δήλωσαν λευκό και 14 υπερψήφισαν την εισήγηση.


Για τις πινακίδες Κ.Ο.Κ. που είχαν τοποθετηθεί  πριν την με  αριθμ. πρωτ. 137/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης δεν... ενώ και η με αριθμ. πρωτ. 124/2020 Απόφαση μας τελείωσε...