Δήμος Ηλιούπολης: Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για αποδοχή παραίτησης και εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.


Σας προσκαλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 17 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,στην αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου (Σοφ. Βενιζέλου αριθ. 114), κεκλεισμένων των θυρών λόγω εκτάκτων αναγκών,βάσει του υπ’ αριθ. 77233/13.11.2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών,

με θέμα:
• Αποδοχή παραίτησης και εκλογή Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου


Τονίζεται ότι θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα που προβλέπονται, όπως ενδεικτικά:
• θα επιτρέπεται το ανώτερο μέχρι 7 άτομα εντός της αιθούσης αυστηρώς
• θα τηρούνται όλες οι απαιτούμενες αποστάσεις
• θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας σύμφωνα με την εκλογή των μελών του Δ.Σ.
• όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα προσέλθουν με μάσκα


Ο Προεδρεύων
Δημοτικός Σύμβουλος

Αντζινάς Ιωάννης