Φώτης Χρυσουλάκης: Βία και παραβατικότητα ανηλίκων.

 

Τα φαινόμενα βίας και παραβατιότητας ανηλίκων αποτελούν στις μέρες μας ένα έντονο και πολύ σοβαρό πρόβλημα της κοινωνίας μας.

Δυστυχώς δεν έχει υπάρξει αποτελεσματικά η ανάλογη μέριμνα από την κοινωνία και την πολιτεία, να προληφθούν και να ελεγχθούν.

Η παραβατική, βίαια, επικίνδυνη και προβληματική συμπεριφορά των ανηλίκων και των νέων παιδιών φυσικά δεν είναι άσχετη με το βίαιο, αυταρχικό, σκληρό και ανταγωνιστικό υπάρχον κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο.

Πολλές φορές συνδέεται με οπαδικες ή και τοπικιστικές διαφορές και συγκρούσεις και έχει χαρακτήρα χουλιγκανισμου, ενώ εμφανίζεται τόσο με τη μορφή οργανωμένων νεανικών συμμοριών ή και αυστηρά προσωπικής - ιδιωτικής αντιπαράθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, το φαινόμενο της νεανικής βίας και της παραβατικότητας των ανηλίκων, συνδέεται άμεσα με την παρέα συνομηλίκων, τους φίλους του παιδιού.

Σαφώς σχετίζεται ιδιαίτερα με το προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού (την οικογένεια και τους γονείς), που αδυνατεί να ελέγξει αυτές τις βίαιες, παραβατικες και επικίνδυνες νεανικές συμπεριφορές και να προσφέρει κοινωνικά υγιή, ωφέλιμα και δημιουργικά πρότυπα συμπεριφορών.

Τα φαινόμενα αυτά όμως δεν πρέπει να δικαιολογούνται και να αποκρύπτονται, από το οικείο περιβάλλον, αλλά να προβληματιζουν και να αντιμετωπίζονται έγκαιρα.

Είναι απαραίτητη η κινητοποίηση και παρέμβαση των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών και θεσμών ψυχολογικής και συμβουλευτικης υποστήριξης σε οικογενειακό και διαπροσωπικό επίπεδο, ώστε να υπάρξει διαχείριση και αντιμετώπιση αυτών των παραβατικων και προβληματικων συμπεριφορών και φαινομένων.
Φώτης Χρυσουλάκης, Κοινωνιολόγος

Ο κ. Φώτιος Χρυσουλάκης είναι Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Ηλιούπολης