Περίπατος στην ξεχασμένη Κ. Ηλιούπολη.

 

Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021

Από πέρυσι...
Τον βρήκε ο καινούργιος χρόνος τον καναπέ και δεν τον έχει μαζέψει ακόμη κάποιος αρμόδιος κ. αντιδήμαρχε καθαριότητας...
Νυμφών & Νικομάχου

Μαδώντας τη μαργαρίτα... Απαγορεύεται αριστερά ή δεξιά;
Πύρρωνος & Κυπριανού

Σε κάποιο κεφάλι θα πέσει...
Καρνεάδου & Κυπριανού

Τα κάνει αόρατα...
Κυπριανού & Ηρ. Κωνσταντοπούλου

'Αλλα κόλπα...
    Πύρρωνος στην πλατεία Θήρας