Ηλιούπολη: Εδώ παπάς εκεί παπάς...

 

Αρκετές οι αόρατες πινακίδες οδοσήμανσης.

Αρκετές και οι ιπτάμενες.

Αν οι άμισθοι ή οι έμμισθοι αρμόδιοι δεν τις καταγράφουν τι να σου κάνουν και όποιοι αναλαμβάνουν την αποκατάστασή τους...
Είτε με απευθείας ανάθεση είτε με άλλον τύπο διαγωνισμό προμηθειών...

Ηρ. Κωνσταντοπούλου και Μητροπολίτου Κυπριανού οι αόρατες. 
Γρίβα και Καρνεάδου η ιπτάμενη της ανάρτησης.
Στην Κ. Ηλιούπολη βεβαίως βεβαίως.