Με το αριστερό κ. Δήμαρχε...

 


Το ποδαρικό της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης για το 2021...

Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθμ.1/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης περί "Πρόσληψης εκατόν δεκαπέντε (115) υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος–Ποιότητας Ζωής & Καθαριότητας και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας-Παιδείας και Εθελοντισμού".


Δεν έγινε στις 1 Ιανουαρίου 2021 η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης κ. Δήμαρχε...

Δεν βλέπουμε, στην Απόφαση που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να την έχουν υπογράψει οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι όπως αναφέρεται κ.κ. Ευστάθιος Ψυρρόπουλος, Μιχάλης Κουρής, Χρήστος Κοκοτίνης.


Βλέπουμε και κάτι άλλο...
Αλλά να μην τα μαρτυράμε όλα εμείς...

Δεν συμμετείχε στην δια περιφοράς συνεδρίαση και ο κ. Αραμπατζής για να τα χρεωθεί, τα λάθη των άλλων...

Κ. Δήμαρχε ας γίνει επανάληψη εις το ορθό της Απόφασης που δημοσιεύθηκε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6%CE%94%CE%A3%CE%91%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%9D7%CE%A1