Μετεξεταστέος και στην οδοσήμανση ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

 


Μάλλον είχε δίκιο κ. Σεφτελή ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κ. Χατζηδάκης που στον τελευταίο δημοτικό ανασχηματισμό μείωσε τις αρμοδιότητές σας.

Αφού σας αφαίρεσε την  αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης η οποία συνεπικουρείτο από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Δημάρχου καθώς και ο έλεγχος και η υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων της ανωτέρω Δ/νσης. 

Για να είστε φαίνεται αποτελεσματικότερος στις υπόλοιπες αρμοδιότητές σας.

Πινακίδες Οδοσήμανης έτοιμες για όλα...


Πινακίδες Οδοσήμανης αόρατες...

Μετεξεταστέος και στην οδοσήμανση λοιπόν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος.

Θα μου πείτε αφού οι ανιδιοτελείς άμισθοι σύμβουλοι και οι εθελοντές συνεχώς μειώνονται αφού ένας ένας πηδούν από το καράβι τι να κάνει και ο αντιδήμαρχος...