13 νέες προσλήψεις στον Δήμο Ηλιούπολης - Οι ενδιαφερόμενες και οι ενδιαφερόμενοι σπεύσατε...

Όποιος προλάβει...

Μετά τις 131 των δύο πρώτων φάσεων έρχονται άλλες 13 προσλήψεις.

Όλα έγιναν σε χρόνο dt ακούσαμε τον Δήμαρχο Ηλιούπολης να λέει στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις προηγούμενες προσλήψεις για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών.

Δεν ακούσαμε για προκηρύξεις και για επιτροπές επιλογής.

Σύμφωνα με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθεί στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:30 π.μ. με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Στην επιτροπή θα συζητηθεί η έγκριση πρόσληψης  δεκατριών (13) εργαζομένων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών της    Δ/νσης Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας καθώς και της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού λόγω κορωνοϊού COVID-19 - και προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι κατεπείγουσες και παροδικές ανάγκες ώστε να μη δημιουργηθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία - με τις παρακάτω ειδικότητες με προσόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προσοντολόγιο του ΑΣΕΠ:

1.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (5 άτομα) στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού. 

2.ΥΕ Φυλάκων (1 άτομο) στη Δ/νση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

3.ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (6 άτομα) στη Δ/νση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας. 

4.ΠΕ5 Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (1 άτομο) στη Δ/νση Περιβάλλοντος-Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας.

Και μπορεί οι προσλήψεις να με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, οκτάμηνης διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών αλλά όλοι έχουν δικαίωμα στην ελπίδα...

Για αυτό όσοι πιστοί σπεύσατε...  Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι όσοι δεν διορίστηκαν τις προηγούμενες φορές, Άμισθοι ή Εθελοντές συν γυναιξί και τέκνοις, Άνεργοι Συμπολίτες και Συμπολίτισσες... 13 νέες προσλήψεις στον Δήμο Ηλιούπολης - Όποιος προλάβει...