Τα τριάντα (30) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης (11.02.2021).

 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 11 Φεβρουάριου 2021, και ώρα 16:45μ.μ.σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/142/οικ.1813/01.02.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης,

με θέματα:

1.Συζήτηση για το Σχέδιο Νόμου που αφορά την εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.


2.Αντικατάσταση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ» μετά από παραίτηση.


3.Αντικατάσταση Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» μετά από παραίτηση.


4.Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.» μετά από παραίτηση.


5.Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» μετά από παραίτηση.


6.Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ» μετά από παραίτηση.


7.Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Κ.Α.Φ.Α.Δ.Η.Λ.» μετά από παραίτηση.


8.Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Π.Α.Ο.Δ.Η.Λ.» μετά από παραίτηση.


9.Έγκριση ή μη απολογισμού-ισολογισμού έτους 2019 και προϋπολογισμού έτους 2020 της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων.


10.Έγκριση ή μη απολογισμού - ισολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Νεφροπαθών.


11.Έγκριση ή μη απολογισμού - ισολογισμού έτους 2020 και προϋπολογισμού έτους 2021 της Ένωσης Εικαστικών ΛΑΝΑΣΣΑ υπέρ φορέων καρκινοπαθών και άλλων ασθενών σε Ελλάδα και Κύπρο.


12.Λήψη μέτρων ελάφρυνσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων της πόλης μας που επλήγησαν λόγω υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων και αναστολής εργασίας των εργαζομένων για τον περιορισμό διασποράς του covid -19.


13.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος (1η υποχρεωτική), έτους 2021.


14.Αναμόρφωση προϋπολογισμού (1η υποχρεωτική), έτους 2021.


15.Έγκριση απολογισμού ταμιακής υπηρεσίας 2020.


16.Έγκριση εισηγητικής έκθεσης Δ’ τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.


17.Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», οικονομικού έτους 2021.


18.Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», οικονομικού έτους 2021.


19.Έγκριση Πινάκων Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων οικ. έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ «Mουσείο Εθνικής Αντίστασης ».


20.Ορθή επανάληψη της 264/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ».


21.Έγκριση δαπάνης για την ανάθεση σε γραφεία Δικαστικών Επιμελητών για επιδόσεις δικογράφων, εξωδίκων κ.λπ. για το έτος 2021.


22.Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων.


23.Ορισμός μελών επιτροπής φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων.


24.Ορισμός επιτροπής δημοπρασιών.


25.Αντίτιμο ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Ηλιούπολης για την περίοδο 2021.


26.Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης και καταστροφής πάσης φύσεως αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, έτους 2021.


27.Συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής για την εξέταση θεμάτων αλλαγής ονομασίας οδών, πλατειών κλπ.


28.Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις.


29.Παραχωρήσεις σχολικών χώρων σε φορείς για αθλητικούς και πολιτιστικούς σκοπούς του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».


30.Μονοδρόμηση των οδών Μιαούλη, Αγίας Λαύρας, Όθωνος και Αρκαδίου και τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης πέριξ του σχολικού συγκροτήματος «Η Θεομήτωρ».