Ηλιούπολη: Επικαιροποίηση ...

 


Σύμφωνα με την Απόφαση 14/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης που αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ βλέπε  εδώ:   https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%99%CE%99%CE%A9%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A3%CE%999?inline=true ομόφωνα αποφασίζει μεταξύ άλλων "η επικαιροποίηση της 541/1997 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν χορηγηθεί τέσσερις θέσεις στάθμευσης σχολικών οχημάτων επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου με την υπ’αριθ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου" και παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της κανονιστικής απόφασης.

Εμείς θα επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την έχουν χορηγηθεί τέσσερις θέσεις στάθμευσης σχολικών οχημάτων επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου με την υπ’αριθ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχουν τοποθετηθεί αλυσίδες για τον αποκλεισμό διέλευσης οχημάτων σε τμήμα της οδού Αγίας Λαύρας από την συμβολή της με την οδό Αρκαδίου έως την συμβολή της με την λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του σχολείου για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών με την προϋπόθεση ότι . 

Θα αναμένουμε με ενδιαφέρον την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και για το συγκεκριμένο θέμα δεδομένου ότι καίτοι έχουν χορηγηθεί τέσσερις θέσεις στάθμευσης σχολικών οχημάτων επί της λεωφ. Ελ. Βενιζέλου με την υπ’αριθ. 137/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μια επίσκεψη στο σημείο σήμεραθα δείξει εαν τηρούνται τα αναφερόμενα στην 541/1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι "... Στον ενδιάμεσο ελεύθερο χώρο θα απαγορεύεται η στάθμευση οχημάτων Ι.Χ. και σχολικών..." 

Σε περίπτωση βέβαια επικαιροποίησης εκ νέου της υπ’αριθ. 541/1997 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα ήταν σκόπιμο παρόμοιες Αποφάσεις να παρθούν και για όσα άλλα σχολεία δημόσιας εκπαίδευσης της πόλης μας ζητηθεί από τις σχολικές κοινότητες.