Ηλιούπολη: Σεβασμός στους πραγματικούς εθελοντές...

 


Σε όλους αυτούς που διέθεσαν και σήμερα χρόνο από την ζωή τους για να καθαρίσουν το ρέμα της Πικροδάφνης, στην Ηλιούπολη.


Σεβασμός στους εθελοντές και όχι στους "εθελοντές". Σε αυτούς που προσφέρουν χωρίς να λαμβάνουν μισθό ή ανταλλάγματα.


Και που ξέρετε. Ίσως κάποια μέρα δούμε τις όχθες της Πικροδάφνης καθαρές με ανεπτυγμένο ζωικό βασίλειο... 


Συγχαρητήρια σε όσες και όσους συμμετείχαν και στην σημερινή δράση απ' όπου και το φωτογραφικό υλικό της ανάρτησης.


Συγχαρητήρια στους εθελοντές της πράξης σε μια εποχή γεμάτη "εθελοντές" των λόγων και της πολυθρόνας...