Ποιες απόψεις και θέσεις κατέθεσε ο Δήμος Ηλιούπολης για το ΚΥΤ στην πρόσφατη δημόσια διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ κ. Δήμαρχε;

 


Ο ΑΔΜΗΕ, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ, περιόδου 2022 - 2031. 

Τα κείμενα προς Δημόσια Διαβούλευση ήταν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 05/01/2021 έως και τις 05/02/2021, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ dpa.22.31@admie.gr με θέμα “ΔΠΑ 2022 - 2031”.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- Όπως αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ στην περίπτωση του ΚΥΤ της περιοχής μας καταβάλλει προσπάθειες ώστε να έρθει σε συνεννόηση με τις εμπλεκόμενες Δημοτικές Αρχές για την υλοποίηση του έργου με χρήση τεχνολογίας κλειστού τύπου (GIS) ενώ αυτόχρονα ο εξετάζει τη δυνατότητα υπογειοποίησής του και επειδή ούτε στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει θέμα.

- Δεν έχει υπάρξει από τον Δήμο Ηλιούπολης σχετική ανακοίνωση - ενημέρωση προς τους πολίτες ενδεχομένως λόγω φόρτου εργασίας...

- Δεν υπάρχει το θέμα ως ενημέρωση έστω στην προσεχή συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ποιες απόψεις και θέσεις κατέθεσε ο Δήμος Ηλιούπολης για το ΚΥΤ στην πρόσφατη δημόσια διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ κ. Δήμαρχε;