ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Τα σημεία που έχουν προγραμματιστεί διακοπές ρεύματος στον Δήμο Ηλιούπολης για την Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021.

 

Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2021 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα ε το Α.Σ. 141 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΦΕΙΔΙΟΥ έως κάθετο: ΣΚΟΠΑ από: 13:00μ.μ. έως: 15:00μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 13:00μ.μ. έως: 15:00μ.μ. 

Μονά/Ζυγά οδός: ΣΚΟΠΑ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΥ από: 13:00μ.μ. έως: 15:00μ.μ.