ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Τα σημεία που έχουν προγραμματιστεί διακοπές ρεύματος στον Δήμο Ηλιούπολης για την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021.

 


Αγαπητοί μας πελάτες,

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.

Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.

Προσοχή :
Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη συντομότερη επανηλεκτροδότηση, εντούτοις, επιβάλλεται μεγάλη προσοχή, θεωρώντας ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής, οι αγωγοί είναι υπό τάση!

Την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 έχουν προγραμματιστεί για τον Δήμο Ηλιούπολης διακοπές ρεύματος λόγω κατασκευών σύμφωνα με το Α.Σ. 148 ως εξής:

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΚΥΡΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ έως κάθετο: ΜΥΚΟΝΟΥ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΡΟΥ απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΜΙΣΣΟΥ απο κάθετο: ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ έως κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός: ΛΕΜΕΣΣΟΥ απο κάθετο: Π.ΜΕΛΛΑ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΕΑΣ απο κάθετο: Π.ΜΕΛΛΑ έως κάθετο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Ζυγά οδός: Π.ΜΕΛΛΑ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΛΕΜΕΣΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ απο κάθετο: ΚΥΠΡΟΥ έως κάθετο: Π.ΜΕΛΛΑ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ

Μονά/Ζυγά οδός:ΚΥΠΡΟΥ απο κάθετο: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ έως κάθετο: ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:Π.ΜΕΛΛΑ απο κάθετο: ΠΟΝΤΟΥ έως κάθετο: ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΑΛΥΜΝΟΥ έως κάθετο: ΠΑΤΜΟΥ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ απο κάθετο: ΛΕΜΕΣΣΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΤΟΣΙΤΣΑ απο κάθετο: ΠΑΜΙΣΣΟΥ έως κάθετο: ΛΕΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ απο κάθετο: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ έως κάθετο: ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ 

Μονά/Ζυγά οδός:ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ απο κάθετο: ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ έως κάθετο: ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 15:00 μμ