8 Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το μήνυμα της Α΄ Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ηλιούπολης.

 

8 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την διαχρονική ανάγκη να γεφυρωθεί η απόσταση ανάμεσα στα διακηρυγμένα δικαιώματα των γυναικών και την καθημερινή πρακτική των έμφυλων διακρίσεων σε κάθε τομέα δραστηριότητας, έρχεται να υπενθυμίσει η 8η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

164 χρόνια μετά τον Μάρτιο του 1857 που οι ραπτεργάτριες της Νέας Υόρκης βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, διαδηλώνοντας ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση, τα αιτήματα των γυναικών για ισότητα και αξιοπρέπεια παραμένουν ακόμη επίκαιρα.

Παρ’ όλο που η γυναίκα έχει κατακτήσει νομοθετικά την δυνατότητα ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την κοινωνική ζωή, την αγορά εργασίας, καθώς και ίσα εργασιακά δικαιώματα, η έλλειψη ουσιαστικού κοινωνικού κράτους και υποστηρικτικών δομών δημιουργεί σοβαρά εμπόδια και περιορισμούς στην δράση της σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, δεδομένων των πολλαπλών ρόλων που καλείται να καλύψει.

Λαμβάνοντας υπόψιν την έξαρση των φαινομένων άνισης αντιμετώπισης των γυναικών που παρατηρείται στις μέρες μας, δεδομένου ότι σε περιόδους οικονομικής αστάθειας και ανασφάλειας οι διακρίσεις και οι ανισότητες εις βάρος αδύναμων κοινωνικών ομάδων εντείνονται, η άρση των εμποδίων που προκαλούν οι διακρίσεις εις βάρος των γυναικών αποτελεί άμεσο πεδίο διεκδικήσεων, σαν θεμελιώδες και ουσιαστικό βήμα για μια δικαιότερη κοινωνία.

Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ