Δημοτική Κίνηση "ΗΛΙΟΥ-Πόλις, ανθρώπινη πόλη": Σχετικά με την Ανταποδοτική Ανακύκλωση.


 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ


📌
Την 10-3-2021 εστάλη στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ημερήσια διάταξη έκτακτης συνεδρίασης για την επόμενη ημέρα. Ανάμεσα στα άλλα που απεστάλησαν ήταν και το θέμα «Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα ανταποδοτικής ανακύκλωσης».
▶
Αν και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής απέσυρε έγκαιρα το θέμα, εντούτοις δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για την θεσμική λειτουργία του Δήμου.
👉
Πώς είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό θέμα να εισέρχεται αιφνιδιαστικά προς συζήτηση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής;
👉
Πώς είναι δυνατόν στο εισηγητικό που εστάλη να μην υπάρχει εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας;
👉
Τι ήταν αυτό που το έκανε τόσο έκτακτο ώστε να μην ακολουθηθούν όλες οι επιβεβλημένες διαδικασίες;
▶
Κατά το σύστημα της ανταποδοτικής ανακύκλωσης, ιδιώτες ελέγχουν τη συλλογή και ανακύκλωση των απορριμμάτων, χωρίς ο Δήμος ή άλλος δημόσιος φορέας να μπορεί να ελέγχει την συλλεχθείσα και ανακυκλωθείσα ποσότητα. Ωστόσο όλες οι παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν εκφράσει την θέση ότι η ανακύκλωση όπως και η καθαριότητα πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των υπηρεσιών του Δήμου.
▶
Για το μεγάλο θέμα της ανακύκλωσης έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να πραγματοποιηθεί μονοθεματική συνεδριάση του Δημοτικού Συμβούλιου το οποίο δεν θα συζητήσει απλώς, αλλά θα λάβει σοβαρές αποφάσεις αφού προηγηθεί σοβαρή επεξεργασία και αφού κληθούν να συνεισφέρουν με προτάσεις όχι μόνο οι δημοτικές παρατάξεις αλλά και οι φορείς της πόλης (Σχολεία, Σύλλογοι κλπ.).
▶
Να θυμίσουμε άλλωστε, ότι εκκρεμεί η επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου απορριμάτων που συντάχθηκε το 2016 και είχε αρκετά θετικά στοιχεία.
👉
Τονίζουμε επίσης ότι η ανακύκλωση το 2025 θα πρέπει να φτάσει σε ποσοστό 55% επί του συνόλου των απορριμμάτων από 7% περίπου που είναι σήμερα, διαφορετικά θα επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα στο Δήμο που θα τα επιβαρυνθούν οι δημότες.
👉
Το θέμα είναι σοβαρό και μας αφορά όλους. Πρέπει όλοι μας να λειτουργούμε με αντίστοιχη σοβαρότητα.
👉
Αναμένουμε την τοποθέτηση του Δήμου και την δέσμευση για την πραγματοποίηση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ανακύκλωση στην πόλη μας.