Ηλιούπολη: Και επισήμως πλέον πλατεία "Ιωάννη Καποδίστρια".

 

Ο λόγος για την αποκαλούμενη πλατεία Παραθύρα στην Ενορία των Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας.

Η οποία στο πλαίσιο της   με αριθ. 11/2019 απόφασης  του Δ.Σ. Ηλιούπολης και του με αριθ. 6/15.05.2019 αποσπάσματος πρακτικού της επιτροπής του αρ.8 του Κ.Δ.& Κ. που διαβιβάστηκε με το με αριθ. 10 /24.06.2019 (αρ. πρωτ. Δήμου Ηλιούπολης 12949/27.06.2019) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ονομάσθηκε πλατεία Ιωάννη Καποδίστρια.

Επί Δημαρχίας Βασίλη Βαλασόπουλου προγραμματίστηκε https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%A4%CE%98%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%93%CE%9F5?inline=true, επί Δημαρχίας Γεωργίου Χατζηδάκη ολοκληρώθηκε η γραφειοκρατική διαδικασία https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%93%CE%A0%CE%A9%CE%A1%CE%A5-4%CE%921?inline=true.

Εν αναμονή λοιπόν και της τοποθέτησης αγάλματος - προτομής του Ιωάννη Καποδίστρια στο σημείο.