Αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ το ΨΗΦΙΣΜΑ του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης για τα ΕΛΤΑ.

'' Κάλλιο Αργά Παρά Ποτέ ''...
Δείτε το και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9F%CE%A30%CE%A9%CE%A1%CE%A5-3%CE%983?inline=true