Ηλιούπολη - "Η Πόλη που θέλω", Γαβριήλ Αραμπατζής: Για ποιους λόγους μετακινεί ξανά ο Δήμαρχος εργαζόμενους στο Δήμο;

 


Για ποιους λόγους μετακινεί ξανά ο Δήμαρχος εργαζόμενους στο Δήμο;

Η 8η απόφαση που ο Δήμαρχος μετακινεί εργαζομένους, διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Από την ημέρα ανάληψης της διοίκησης του Δήμου από την παρούσα δημοτική αρχή , ο δήμαρχος έχει ήδη εκδώσει οκτώ (8) αποφάσεις μετακίνησης προσωπικού. μέσα σε ένα χρόνο μετακινούνται υπάλληλοι από νευραλγικά τμήματα και είτε επιστρέφουν στα ίδια τμήματα που βρίσκονταν πριν, είτε είχαν ήδη μετακινηθεί με προηγούμενες αποφάσεις και τοποθετούνται εκ νέου σε άλλα τμήματα ,που σύμφωνα με τον ΟΕΥ δεν συνάδουν με τα προσόντα, τις δεξιότητες ,την εμπειρία και τον βαθμό τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και εντελώς «συμπτωματικά» μετακινήσεις αρχαιότερων υπαλλήλων, από τμήματα και διευθύνσεις για να γίνουν αναθέσεις και τοποθετήσεις προϊσταμένων χωρίς αυτοί να έχουν κριθεί από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο.

Παρά την πολύχρονη θητεία και εμπειρία στο Δήμο, τόσο του δημάρχου όσο και αρκετών μελών της διοίκησης, η διαχείριση του προσωπικού γίνεται με πρακτικές και μεθοδεύσεις που απαξιώνουν και υποβαθμίζουν εργαζόμενους και υπηρεσίες.

Δυστυχώς η διοίκηση του Δήμου με την συχνή μετακίνηση έμπειρων, καταρτισμένων και αποδεδειγμένα αποτελεσματικών και ικανών εργαζομένων δεν πετυχαίνει την ομαλή λειτουργία των Υπηρεσιών και την ενίσχυσή τους.

Οι τοποθετήσεις των προϊσταμένων και υπαλλήλων πρέπει να συνάδουν τόσο με την ιεραρχία του προσωπικού, όσο και με τα προσόντα, την πείρα τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων και των λειτουργικών αναγκών των μονάδων ,όπως άλλωστε περιγράφεται και στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σε μία εποχή πανδημίας που έχει επιβάλλει την τηλεργασία, την προστασία ευπαθών ομάδων εργαζομένων και πολιτών , τις άδειες ειδικού σκοπού, την εξυπηρέτηση του κοινού με ραντεβού και ενώ συνεχίζει να υφίσταται και μάλιστα αυξημένος ο φόρτος εργασίας των διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου.

Η διοίκηση του Δήμου οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αξιοκρατίας , να τηρεί και να εφαρμόζει τους κανονισμούς και τις διαδικασίες που αφορούν το προσωπικό και την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Εμείς απλά θα θυμίσουμε στον δήμαρχο την αρχαία σοφή ρήση που μάλλον φαίνεται να αγνοεί .

«Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι :
Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει.
Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει.
Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει» (Αγάθων – 5ος αιώνας π.χ)