Νίκος Καραβαγγέλης: Η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων για την Ηλιούπολη να μην παραπεμφθεί στις καλένδες.

 


Ανάμεσα στα θέματα της σημερινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (15/4/2021)του Δήμου Ηλιούπολης περιλαμβάνεται η έγκριση του σταδίου ΙΙΙ της μελέτης ΣΒΑΚ Ηλιούπολης.

Με την έγκριση αυτή ουσιαστικά περαιώνεται η μελέτη και ο Δήμος θα έχει στην διάθεσή του έναν ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο οδηγό, για τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει για την βελτίωση της αστικής κινητικότητας στην πόλη.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η αξιοποίηση των προτάσεων για την δημιουργία δικτύου ποδηλατόδρομων που περιλαμβάνονται στην μελέτη.
Εναπόκειται πλέον στην δημοτική αρχή να αποδείξει κατά πόσο διαθέτει την απαραίτητη βούληση, προκειμένου να επιβεβαιώσει και να υλοποιήσει τις προθέσεις της για την δημιουργία ποδηλατόδρομων, όπως αυτές έχουν εκφραστεί κατά καιρούς σε διάφορες συναντήσεις και διαβουλεύσεις.

Βεβαίως αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε ένα βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα και όχι σε μακροπρόθεσμο, που θα σημαίνει στην ουσία ότι θα παραπεμφθεί στις καλένδες.

Ο κ. Νικόλαος Καραβαγγέλης