Σχέδιο Ψηφίσματος ενάντια στα πρόσφατα σχέδια μετεγκατάστασης της ΕΑΣ-ΠΥΡΚΑΛ και της δημιουργίας στον ίδιο χώρο "πάρκου υπουργείων" κατέθεσε η δημοτική κίνηση "ΗΛΙΟΥ-Πόλις, ανθρώπινη πόλη".

 


📌
Καταθέσαμε σήμερα σχέδιο ψηφίσματος προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κο. Βιδάλη για να συζητηθεί στο επερχόμενο ΔΣ το θέμα της γειτονικής ΠΥΡΚΑΛ.

👇
ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης τίθεται ενάντια στα πρόσφατα σχέδια μετεγκατάστασης της ΕΑΣ-ΠΥΡΚΑΛ και της δημιουργίας στον ίδιο χώρο «πάρκου υπουργείων» για τους παρακάτω λόγους.
👉
Τα σχέδια δημιουργίας του πάρκου υπουργείων δεν λαμβάνουν υπόψη το πάγιο και διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας του Υμηττού και της Δάφνης για μετεγκατάσταση της ΕΑΣ-ΠΥΡΚΑΛ και την εκμετάλλευση του χώρου για χρήσεις που έχουν οριστεί από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. (πάρκο, αθλητικές εγκαταστάσεις, κέντρο υγείας κλπ). Τα αιτήματα των κατοίκων για βελτίωση της ποιότητας ζωής τους δεν μπορούν να αγνοούνται.
👉
Δεν έχει παρουσιαστεί καμία μελέτη που να περιλαμβάνει και να αξιολογεί περιβαλλοντικές, κυκλοφοριακές και οικονομικές επιπτώσεις στον Δήμο Δάφνης – Υμηττού αλλά και στους όμορους σε αυτόν δήμους όπως της Ηλιούπολης.
👉
Δεν έχει γίνει σαφές και δεν έχουν παρουσιαστεί ακριβή σχέδια μετεγκατάστασης της ΕΑΣ-ΠΥΡΚΑΛ, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στην αμυντική βιομηχανία της χώρας και στους εργαζόμενους σε αυτήν.
Η ήδη επιβαρυμένη ευρύτερη περιοχή μας, δεν εχει ανάγκη περισσότερο τσιμέντο. Εχει ανάγκη περιβαλλοντικής αναβάθμισης μέσα από την δημιουργία ενός πνεύμονα πράσινου εντός αστικού ιστού, ο οποίος θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και θα δώσει ευκαιρίες βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μακριά από λογικές τσιμεντοποίησης, κατόπιν διαβούλευσης με τους κατοίκους και όχι εν κρυπτώ.