Δράσεις του Save your Hood στην Ηλιούπολη.

 


Σήμερα το πρόγραμμα είχε καθαρισμό στην περιοχή της Αγίας Μαύρας.

Οι Δράσεις του Save your Hood στην Ηλιούπολη συνεχίζονται.