Δήμος Ηλιούπολης: Αναστολή της λειτουργίας του 1ου και του 2ου τμήματος προνηπίων του Ε' Παραρτήματος Αγωγής.

Ανακοινώθηκε από το Δήμο Ηλιούπολης στο πλαίσιο επιιβεβαίωσης νέων κρουσμάτων σε εκπαιδευτικές μονάδες της Ηλιούπολης με αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ  

• Εκπαιδευτικός του Ε' Παραρτήματος Αγωγής, Κύπρου & Σαντορίνης και αναστολή της λειτουργίας του 1ου και του 2ου τμήματος προνηπίων.

Άμεσα ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δηλαδή άμεση απολύμανση, ενημέρωση οικογενειών από την διεύθυνση των μονάδων, ιχνηλάτηση επαφών και  αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων.