Τα πέντε (5) θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης(02.06.2021).

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021 και ώρα 16:45μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/161/οικ.8599/17.05.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με θέματα:

1.Συζήτηση – ενημέρωση για την αντιπυρική περίοδο.

2.Συζήτηση για την ΠΥΡΚΑΛ.

3.Συζήτηση για έκδοση ψηφίσματος για το Παλαιστινιακό ζήτημα.

4.Έγκριση και παραλαβή μελέτης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

5.Έγκριση εγκατάστασης και χωροθέτησης γωνιών ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ – ΑΤ04.