Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης στις 5 Μάη 2021.

 


Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 5 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00μ.μ., σύμφωνα με το άρθρο 64, το άρθρο 66, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18,του Ν. 4623/2019, τις εγκυκλίους 87/2019, 91/2019, 163/2020,426/2020 και ΔΙΔΑΔ.Φ.69/146/οικ.6988/20.04.2021 εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Εσωτερικών, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, με μοναδικό  θέμα:

1.Ενημέρωση και συζήτηση για  τα ΕΛΤΑ Ηλιούπολης για την επικείμενη  μεταφορά του Κέντρου Διανομής.

2.4η Αναμόρφωση