Δήμος Ηλιούπολης: Πέντε (5) Νέα Κρούσματα σε Σχολεία της Ηλιούπολης Σήμερα.


ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Σήμερα εντοπίστηκαν και επιβεβαιώθηκαν σε σχολεία της Ηλιούπολης τα παρακάτω 5 νέα κρούσματα και ήδη ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες, δηλαδή άμεση απολύμανση, ενημέρωση οικογενειών, ιχνηλάτηση επαφών και αναστολή λειτουργίας των συγκεκριμένων τμημάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ:
Α1 Τμήμα του 1ου Λυκείου Ηλιούπολης.

Γ2 Τμήμα του 2ου Λυκείου Ηλιούπολης.

Β1 Τμήμα του 4ου Λυκείου Ηλιούπολης.

Β2 Τμήμα του 4ου Γυμνασίου Ηλιούπολης.

Ε1 Τμήμα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης.
Σε διαρκή συνεργασία με τους συνυπεύθυνους φορείς, ο Δήμος Ηλιούπολης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και την ασφάλεια όλων και συνεχίζει να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα την πόλη.
19 Μαΐου 2021
Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηλιούπολης