Κρούσμα στο 7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηλιούπολης - Αναστολή Λειτουργίας Τμήματος.

 


Σύμφωνα με την επίισημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

26/5/2021, 22:00


7ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Β3 (Β Τάξη)

αναστολή λειτουργίας από 26/5/2021 έως και 04/6/2021