Ο κατάλογος μεγαλώνει - Πληροφορίες σχετικά με την αναστολή λειτουργίας δομών εκπαίδευσης εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού στο Δήμο Ηλιούπολης.

Η λίστα μεγαλώνει.

Σύμφωνα με την επίσημη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βλέπε εδώ: https://www.minedu.gov.gr/covid19-schools.html#table

Επικαιροποίηση 19/5/2021, 17:00μ.μ.


1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Α1 (Α Τάξη) από 19/5 έως και 31/5/2021

2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Γ2 (Γ Τάξη), ΓΑ2 (Γ Τάξη) από 19/5 έως και 30/5/2021

4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Β2 (Β Τάξη) από 19/5 έως και 31/5/2021

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Γ2 (Γ Τάξη) από 17/5 έως και 25/5/2021

ΙΔ. ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ "Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ" - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Α1 (Α Τάξη) από 17/5 έως και 27/5/2021

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ "Η ΓΩΝΙΑ ΜΑΣ" - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Νήπια (ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 17/5 έως και 27/5/2021

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ - NEUE SCHULE A.E. - ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Δ2 (Δ Τάξη) από 14/5 έως και 25/5/2021

3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΤ ΓΑΛΛΙΚΑ 1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ3 (ΣΤ Τάξη) από 13/5 έως και 25/5/2021

7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ 3 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΥΠΟΔΟΧΗ 2 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη), ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ 3 (ΠΡΟΝΗΠΙΑ-ΝΗΠΙΑ Τάξη) από 13/5 έως και 26/5/2021

7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ε2 (Ε Τάξη), Ε2 ΑΓΓΛΙΚΑ (Ε Τάξη), Ε2 ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ (Ε Τάξη) από 12/5 έως και 24/5/2021

ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 ΑΓΓΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΣΤ1 ΓΑΛΛΙΚΑ (ΣΤ Τάξη), ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤ1 (ΣΤ Τάξη) από 18/5 έως και 30/5/2021