Ηλιούπολη: Επικίνδυνη Παγίδα κ. Αντιδήμαρχε Τεχνικών Υπηρεσιών.

 


Ο λόγος κ. Σεφτελή για την λακκούβα στην πλατεία Άγγελου Σικελιανού επί της ομωνύμου οδού.

Ας μεριμνήσετε για την επισκευή του σημείου το οποίο είναι επικίνδυνο ιδιαιτέρως για τα παδιά με τα μηχανάκια που δουλεύουν delivery - ντελίβερι.