Στην Ηλιούπολη πέρα βρέχει...

 


Πρωινός Κυριακάτικος σημερινός, 23 Μάη 2021 δείχνει το ημερολόγιο στο Ηλιουπολίτιικο άλσος Περραιβού.


Ήθελα να ήξερα οι αρμόδιοι ζουν στην πόλη  ή έρχονται σαν επισκέπτες.

Διαβάσαμε επίσης εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A5%CE%974%CE%A9%CE%A1%CE%A5-4%CE%9E%CE%9A?inline=true για πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, δηλαδή για το χρονικό διάστημα από Τρίτη 25/05/2021 έως Παρασκευή 24/09/2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης.

Με καθυστέρηση και αυτές, η αντιπυρική περίοδος άρχισε 1 Μάη, λειψές, και τούτη τη φορά με άλλα κόλπα, αστεράκια στο όνομα και στο πατρώνυμο σαν κάτι να θέλουν να κρύψουν. Δεν είδαμε αλήθεια και προκήρυξη... ή κάνουμε λάθος;