Ηλιούπολη: Για ποιο λόγο είπαμε αφαιρέθηκαν κ. Σεφτελή;

 


07.04.2021

Σύμφωνα με την Απόφαση 51/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης περί " Έγκρισης ή μη για την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Ναυάρχου Νοταρά 14" βλέπε εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/65%CE%979%CE%A9%CE%A1%CE%A5-3%CE%A9%CE%A3?inline=true  ομόφωνα εγκρίθηκε η τοποθέτηση τριών (3) προστατευτικών εμποδίων κίνησης των πεζών, επί του πεζοδρομίου στην οδό Ναυάρχου Νοταρά 14. 

Η τοποθέτηση κρίνεται απαραίτητη για την προφύλαξη των μικρών παιδιών διότι υπάρχει μεγάλη προσέλευση λόγω το ότι απέναντι βρίσκεται το 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης. 

Τα μεταλλικά εμπόδια θα πρέπει να είναι βάσει της Υπουργικής Απόφασης 52907/28.12.09 – ΦΕΚ 2621 /Β/31.12.09 ήτοι κατασκευασμένα από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π με ύψος 0,80 μ. και μέγιστο μήκος 1,50 με απόσταση μεταξύ τους 1,00 μ. και επιπλέον οριζόντια στοιχεία στα 0,10 μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης. 

Η απόχρωση τους θα πρέπει να είναι χρώματος σκούρο πράσινο και θα τοποθετηθούν σε απόσταση 0,30μ. εσώτερα της εξωτερικής ακμής του κρασπέδου έτσι ώστε να μένει ελεύθερη η απαραίτητη όδευση των πεζών (1,50) μ.

23.04.2021

Σύμφωνα με την Απόφαση 70/2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ηλιούπολης περί "Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 51/2021 απόφασης Ε.Π.Ζ. σχετικά με την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Ναυάρχου Νοταρά 14". βλέπε  εδώ: https://diavgeia.gov.gr/doc/68%CE%94%CE%98%CE%A9%CE%A1%CE%A5-%CE%A3%CE%99%CE%9F?inline=true& oμόφωνα αποφασίζει Δεν αναιρεί πλήρως την υπ’ αριθ. 51/2021 απόφαση της Ε.Π.Ζ. σχετικά με την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών εμποδίων κίνησης επί του πεζοδρομίου της οδού Ναυάρχου Νοταρά 14 εγκρίνοντας την παραμονή του ενός μεταλλικού «Π» λίγο πριν την στροφή στην συμβολή της οδού Νοταρά με την οδό Κρατίνου όπου το ελεύθερο ύψος είναι από 2,20 μ. έως 2,50 μ. και την τοποθέτηση προειδοποιητικής πινακίδας όπου να προειδοποιεί για την διέλευση μικρών παιδιών λόγω του υπάρχοντος σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή.

Για ποιο λόγο είπαμε αφαιρέθηκαν κ. Σεφτελή, κ. αντιδήμαρχε Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης; 

ΥΓ: Η φωτογραφία της ανάρτησης μετά την αφαίρεση των δύο μεταλλικών «Π».