Ηλιούπολη: Και αύριο μέρα είναι κ. αντιδήμαρχε Καθαριότητας.

 

Ευτυχώς Λεφτά Υπάρχουν για τους Εργαζόμενους κ. Αντζινά.

Για την Εργασία Κυριακών και Εξαιρεσίμων λοιπόν. Των συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης.

Θετικό στοιχείο για όλους εμάς που είμαστε υπέρ του δημοσίου χαρακτήρα του τομέα της καθαριότητας στους Δήμους.

Κυριακή αύριο κ. Αντζνά. Να σας βοηθήσουμε και εμείς με τις αναρτήσεις μας κ. αντιδήμαρχε να μην χάνεται χρόνος. 

 Αρματολών και Τιρύνθου

Επταλόφου και Επιδαύρου