Εύλογα τα ερωτήματα του Γαβριήλ Αραμπατζή - "Η Πόλη που θέλω" κ. Δήμαρχε Ηλιούπολης.


Έχει ήδη ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος για το 2021 από 1η Μαΐου και είναι γεγονός η πρώτη πυρκαγιά στα σύνορα Ηλιούπολης - Αργυρούπολης, στην περιοχή του ΚΥΤ . Η προετοιμασία για την καλοκαιρινή περίοδο θεωρούμε ότι είναι κρίσιμο ζήτημα και δεν πρέπει να περάσει σε δεύτερη μοίρα εν μέσω πανδημίας.


Στον Δήμο μας έχουμε δασικές περιοχές στα όρια του αστικού ιστού και πολλούς χώρους πρασίνου, άλση με πεύκα, οπότε δημιουργείται έντονη ανησυχία για το κατά πόσον η Δημοτική Αρχή έχει κινηθεί έγκαιρα για να λάβει μέτρα μείωσης κινδύνου δασικής πυρκαγιάς.


Είναι διάφορα τα ερωτήματα που δημιουργούνται:

- Τι γίνεται με την εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης και την αποψίλωση των ξερών χόρτων;

- Έχει απομακρυνθεί η ξηρή φυτική βιομάζα που βρίσκεται στο χώρο του γκαράζ του Δήμου από το πρόγραμμα κομποστοποίησης;

- Έχουν ενημερωθεί οι ιδιοκτήτες για καθαρισμό βλάστησης σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου;


- Έχει συντηρηθεί το δίκτυο πυρόσβεσης και οι γεωτρήσεις του δικτύου για την τροφοδοσία νερού στα πυροσβεστικά οχήματα και στους πυροσβεστικούς κρουνούς;

- Έχει συγκληθεί το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο του Δήμου για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς;

Δεδομένης της σοβαρότητας του θέματος για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των δημοτών μας, αλλά και του περιβάλλοντος, είναι ανάγκη να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η προετοιμασία του Δήμου για την αντιπυρική περίοδο και τα μέτρα που πιθανά έχουν ληφθεί, καθώς και οι υπάρχουσες ελλείψεις.

Για το λόγο αυτό, ζητάμε να αποτελέσει τακτικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της αμέσως επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.