ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Τα σημεία στα οποία ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται να δημιουργήσει Γωνιές Ανακύκλωσης.

 


Στα πλαίσια υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ04 με τίτλο: "Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων" του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», ο Δήμος Ηλιούπολης προτίθεται να δημιουργήσει δίκτυο Γωνιών Ανακύκλωσης (Γ.Α) σε σχολεία, γειτονιές και κεντρικά σημεία της πόλη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

1. Γωνιές Ανακύκλωσης στα Γυμνάσια και Λύκεια του Δήμου Ηλιούπολης.2. Γωνιές Ανακύκλωσης στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου Ηλιούπολης.


3. Γωνιές Ανακύκλωσης στις Γειτονιές του Δήμου Ηλιούπολης. 


4. Γωνιές Ανακύκλωσης σε κεντρικά σημεία του Δήμου Ηλιούπολης. Το θέμα θα συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηλιούπολης.