ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.

 

Στην Ημερήσια Διάταξη της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής υπήρχε και το θέμα: “Γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορά τη δραστηριότητα υφιστάμενου καταστήματος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με την επωνυμία ΑΒ Βασιλόπουλος επί της οδού Παπανδρέου 33…”


Το θέμα αυτό ανεβλήθη και ένας από τους λόγους ήταν το ότι ο Δήμος της Ηλιούπολης δεν έχει απαντήσει επί του θέματος αυτού.

 

Εύλογα τίθενται τα ερωτήματα :

 

1. Έχει πράγματι λάβει γνώση ο Δήμος Ηλιούπολης;


2. Εάν ναι γιατί δεν έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας;


3. Αληθεύει ότι και άλλες φορές έχει κληθεί να πάρει θέση ο δήμος μας αλλά δεν έχει δοθεί καμία απάντηση;


4.Πώς άφησε η Δημοτική Αρχή της πόλης μας  ένα θέμα, που αφορά αποκλειστικά την πόλη μας, να το συζητά η Περιφέρεια και εμείς να μην γνωρίζουμε τίποτα;

 

Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ενημερωθεί και να συζητηθεί το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας.

 

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ