Η παράταξη "ΠΡΩΤΑ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ" αφουγκράζεται τα προβλήματα αθλητικών συλλόγων και σωματείων της πόλης μας.Η παράταξη μας, βρίσκεται αυτές τις μέρες σε συνεχείς επαφές με αθλητικούς συλλόγους και σωματεία της πόλης μας.

Παράλληλα επισκεπτόμαστε όλους τους αθλητικούς χώρους για να διαπιστώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση στην οποία βρίσκονται.
Χρειάζονται άμεσες πρωτοβουλίες για:

Αναβάθμιση και συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Στελέχωση με αθλίατρους, υπηρεσίες φύλαξης και καθαριότητας.

Δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα εξυπηρετούν όλα τα αθλήματα των συλλόγων που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας.

Δίκαιη κατανομή των ωρών που δικαιούται κάθε σύλλογος.

Εξεύρεση πόρων αλλά και αξιοποίηση των υπαρχόντων για την αναβάθμιση του αθλητισμού στην πόλη μας.
Θα συνεχίσουμε να προτάσσουμε τον αθλητισμό στην πόλη μας. Γιατί αθλητισμός σημαίνει πολιτισμός και ο πολιτισμός οφείλει να έχει διακριτή θέση στην Ηλιούπολη.