Δήμος Ηλιούπολης: Επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα σε μαθητές εκπαιδευτικών μονάδων της Ηλιούπολης.

 

Επιβεβαιώθηκαν δύο κρούσματα σε μαθητές εκπαιδευτικών μονάδων της Ηλιούπολης και άμεσα ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες δηλαδή απολύμανση, ενημέρωση οικογενειών από την διεύθυνση των μονάδων, ιχνηλάτηση επαφών και αναστολή λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

• Στο ΣΤ2 Τμήμα του 7ου Δημοτικού Σχολείου

• Στο Β1 Τμήμα του 4ου Γυμνασίου
Σε διαρκή συνεργασία με τους συνυπεύθυνους φορείς, ο Δήμος Ηλιούπολης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία και την ασφάλεια όλων και συνεχίζει να ενημερώνει έγκαιρα και έγκυρα την πόλη.
9 Ιουνίου 2021
Γραφείο Τύπου
Δήμου Ηλιούπολης