Ο Αν. Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο.

 


Συμμετείχα σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο όπου παρουσίασα το νομοσχέδιο για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο. Ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα μας.

Το νομοσχέδιο αυτό:
✅
Αποτυπώνει τους νέους στόχους για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

✅
Εισάγει νέα σύγχρονα καθεστώτα ενισχύσεων, τα οποία κινούνται στους άξονες Πράσινη Μετάβαση-Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας- Ψηφιακός Μετασχηματισμός-Αυξηση Απασχόλησης - Ενίσχυση Τουρισμού και Αγροδιατροφής.

✅
Προβλέπει νέες ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, αντιμετωπίζει ριζικά την γραφειοκρατία, εξασφαλίζει την επιτάχυνση της υλοποίησης των επενδύσεων.