Δήμος Ηλιούπολης: Ανάρτηση της Μελέτης Οριοθέτησης του Ρέματος Πικροδάφνης.

 


Στα πλαίσια της διαδικασίας καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης και σύμφωνα με το άρθρο 3 (Α) παρ 2.3 του Ν 4258/14, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και σύλλογοι μπορούν να λάβουν γνώση της ενημερωμένης πρότασης οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης, στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης (στο Τμήμα Δόμησης) του Δήμου Ηλιούπολης ή πατώντας τα παρακάτω τοπογραφικά διαγράμματα

(5.115.125.135.145.155.165.17)