Στάθης Ψυρρόπουλος - "ΠΡΩΤΑ η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ": Tο πραγματικό ενδιαφέρον για το Περιβάλλον απαιτεί έργα και πράξεις κάθε μέρα.

Η Ανταποδοτική Ανακύκλωση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του πολιτισμού της καθημερινότητας του δημότη.

Γιορτάζουμε την Ημέρα του Περιβάλλοντος χωρίς όμως να το αποδεικνύουμε καθημερινά στην πράξη.

Δεν μπορεί σήμερα ο Δήμος μας να βρίσκεται ουραγός στα ποσοστά ανακύκλωσης.

Χρειάζεται νέος σχεδιασμός με μακροπρόθεσμο στόχο και με σαφή αποτελέσματα προς όφελος τόσο του δημότη όσο και του περιβάλλοντος.

Διαβάστε το άρθρο μου στο ecopress.gr:  https://ecopress.gr/i-anakyklosi-politismos-tis.../