Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη (13.07.2021).Έκτακτη Διακοπή Ύδρευσης στην Ηλιούπολη.

Μεσσηνίας και Ηπείρου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ.